Aktualności

Najbliższe spotkanie sekcji odbędzie się w trybie online 9 kwietnia 2021 roku w godzinach 09:00-11:00. Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkanie sekcji odbędzie się w trybie online 29 stycznia 2021 roku w godzinach 09:00-11:00. Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że już w czerwcu 2021r. odbędzie się kolejna Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona Podejściu Skoncentrowanemu na Rozwiązaniach. Pierwszy raz będzie ona organizowana wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Sekcję Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Więcej informacji już w krótce.

Najbliższe spotkanie sekcji odbędzie się w trybie online 11 grudnia 2020 roku w godzinach 13:00-15:00. Serdecznie zapraszamy!

22 października odbyło się Walne Zgromadzenie Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły w nim udział. Z przyjemnością informujemy, że podczas zgromadzenia został powołany zarząd Sekcji PSR-PTP na kolejną kadencję w składzie:

przewodniczący – Luis Alarcon Arias
wiceprzewodnicząca – Ewa Podgórska
sekretarz – Adrian Kondraciuk

W skład Komisji Rewizyjnej Sekcji, powołane zostały: Monika Lakowska, Małgorzata Wincenciak oraz Katarzyna Piaskowska.

Naszym priorytetem na kolejne lata są dalsze działania na rzecz rozwijania, umacniania oraz integracji środowiska TSR/PSR w Polsce. 

Walne zgromadzenie czonków Sekcji odbędzie się w trybie online 22 października 2020 roku w godzinach 9:00-12:00. Serdecznie zapraszamy!

„Pudełka TSR”. Niebawem startujemy! Masz ochotę dołączyć?

Pracując z klientami w nurcie PSR doświadczamy i doceniamy jego skuteczności oraz uniwersalności. Jednocześnie widoczne są obszary w naszej pracy terapeutycznej oraz w potrzebach klientów, w których zebranie oraz podsumowanie doświadczeń, pomysłów, technik i narzędzi TSR, rysuje się jako ważny kierunek.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, planujemy zorganizować cykl spotkań panelowych praktyków TSR, których rezultatem będzie zebranie praktyk, dla wybranych obszarów tematycznych i terapeutycznych. Co ważne, pozostaniemy ściśle w osi nurtu PSR, czyli skupimy się na potrzebach klientów a nie na problemach czy aspektach klinicznych. Projekt nosi nazwę Pudełka TSR. Założeniem programu jest zebranie i przeanalizowanie przez grupy praktyków dostępnych doświadczeń, przemyśleń oraz praktyk w danych obszarach, w symboliczne „pudełka”. Będzie je można sukcesywnie otwierać i uzupełniać ich zawartość. Finalny format pudełek zostanie wypracowany przez poszczególne zespoły.

Koordynatorem programu jest –  Jola Bylica / Jolanta Bylica – psycholog, terapeuta

Zapraszamy do współpracy wszystkich z Was, w których pomysł wzbudza zainteresowanie i którzy posiadacie wiedzę i doświadczenie w wymienionych poniżej obszarach. Zaczynamy od trzech. Nazwy obszarów zaczerpnięte są z autentycznych wypowiedzi klientów. Traktujcie je jako robocze. Poszczególne grupy panelowe wypracują nazewnictwo i formaty „pudełek”.

  • Obszar 1 – „Uchylamy drzwi”– pochylimy się w nim nad pracą z klientami, z którymi poszukujemy preferowanej przez klienta zmiany oraz tego co ma się pojawić w jego życiu, w miejsce doświadczanego lęku, smutku czy obniżonego nastroju.
  • Obszar 2 – „Kolorowy talerz” – podzielimy się doświadczeniami z pracy z klientami, dla których obszary żywieniowe są wyzwaniem.
  • Obszar 3 – „Złapać oddech” – skupimy się nad pracą z klientami, którzy poszukują sposobów na radzenie sobie w relacji przemocowej.

Zgłaszajcie się! Każda z grup powinna liczyć nie więcej niż 8-10 osób. To usprawni działania. Każda z zainteresowanych osób otrzyma krótki formularz, który pomoże nam uformować grupy. Piszcie bezpośrednio do Joli – bylica.jola@gmail.com lub kontaktujcie się z nią poprzez Messenger https://www.facebook.com/jola.bylica/

Sukcesywnie będziemy uruchamiali kolejne pudełka, dla nowych obszarów.

Udział w programie daje możliwość integracji oraz konsolidacji wiedzy i stosowanych praktyk wykorzystywanych w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu. Dla osób, które włączą się w projekt, będzie to świetna okazja do własnej pracy rozwojowej, możliwej także do wykorzystania w procesie certyfikacji lub re-certyfikacji.

Zapraszamy do współpracy!!! 

Z radością przekazujemy informację o oświadczeniu dotyczącym współpracy, jakie Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego podpisała z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PST TSR) podczas pierwszego spotkania zarządów obydwu organizacji w dniu 5 sierpnia 2020 r. Oświadczenie poniżej.

Walne zgromadzenie czonków Sekcji odbędzie się w trybie online 22 października 2020 roku w godzinach 9:00-12:00. Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkanie sekcji odbędzie się w trybie online 11 września 2020 roku w godzinach 9:00-12:00. Serdecznie zapraszamy!