Witamy na stronie Sekcji

Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Polskiego Towarzystwa PsychologicznegoSekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach powstała w celu promocji nurtu TSR i PSR w dziedzinach ochrony zdrowia i rozwoju psychospołecznego, integracji i współpracy międzynarodowej środowiska terapeutów i praktyków, opracowywania projektów badawczych w zakresie skuteczności nurtu, sformułowania i dbania o standardy pracy w oparciu o kodeks etyczno-zawodowy PTP, upowszechnianie wiedzy o dziedzinie poprzez organizowanie konferencji, działalności wydawniczej i wymianę doświadczeń.