O Sekcji PSR PTP


Z dniem 24 czerwca 2015 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego powołał nową ogólnopolską sekcję pn. Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – PSR.

Cele Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

  1. Promowanie nurtu TSR w dziedzinach ochrony zdrowia i rozwoju psychospołecznego
  2. Integracja środowiska terapeutów w Polsce i zagranicą
  3. Budowanie i przeprowadzanie projektów badawczych w zakresie skuteczności
    TSR w pomocy psychologiczno-terapeutycznej
  4. Sformułowanie i dbanie o standardy pracy w nurcie TSR w oparciu o kodeks etyczny PTP
  5. Organizowanie konferencji naukowych i wszelkiego rodzaju możliwości wymiany doświadczeń
  6. Uruchomienie i prowadzenie działalności wydawniczej

 Zarząd Sekcji PSR PTP


Luis Alarcon Arias

PRZEWODNICZĄCY
..................................................

Psycholog, superwizor psychoterapii PTP, superwizor treningu grupowego PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta TSR.
Pracuje z osobami dorosłymi, realizuje treningi, warsztaty grupowe oraz szkolenia dla biznesu. Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

e-mail: Luis Alacron Arias (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Ewa Podgórska

WICEPRZEWODNICZĄCY
..................................................

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Szkołę Treningu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Tytuł specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie uzyskała w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

e-mail: Ewa Podgórska
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Adrian Kondraciuk

SEKRETARZ
..................................................

Certyfikowany terapeuta TSR (certyfikat PSTTSR), terapeuta uzależnień, praktyk metody Kids' Skills. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Prowadzi również terapię osób dorosłych. Współzałożyciel Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie oraz jeden z organizatorów interwizji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Członek PTP, PSTTSR i WTTS.

e-mail: Adrian Kondraciuk 
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)


Komisja Rewizyjna PSR PTP


Igor Rotberg
..................................................

Psycholog, terapeuta, trener, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył szkolenie I i II stopnia Terapii  Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiada certyfikat Terapeuty Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w CTSR. Uczestnik szkoleń z zakresu Terapii Narracyjnej i Dialogu Motywującego.
Aktualnie w trakcie akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pięcioletniego kursu psychoterapii realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu.Jest członkiem PTP, PSTTSR oraz WTTS. Współorganizuje konferencje naukowe propagujące podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Prowadzi szkolenia dla psychologów i terapeutów.

e-mail: Igor Rotberg (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Monika Lakowska
..................................................

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, trener. Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” .
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie jak również innych, którzy potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w swoim życiu.
Jest wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Terapii  Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA), Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Od 2007 roku koordynuje pracę Ogólnopolskiej infolinii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” PARPA, a obecnie jest zastępcą kierownika tejże placówki.

e-mail: Monika Lakowska
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Agnieszka Turska
..................................................

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła I i II stopień szkolenia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie kurs podstawowy i zaawansowany.
Absolwentka 3-letniej szkoły trenerów prowadzonej w oparciu o model Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication). Prowadzi konsultacje indywidualne, terapie, mediacje, warsztaty oraz grupę korekcyjno-edukacyjną dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Centrum Pomocy Specjalistycznej. Realizator licznych szkoleń z nurtu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz Porozumienia bez Przemocy. Certyfikowany: Specjalista, Terapeuta, Trener Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (CTSR), Członek  i Certyfikowany Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), członek Rady Merytorycznej Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie.

e-mail: Agnieszka Turska
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)