Grupa Badawcza
..................................................


Grupa Badawcza zajmuje się przede wszystkim:

 • Przeprowadzaniem badań
 • Prezentowaniem wyników badań na konferencjach naukowych
 • Przygotowywaniem artykułów naukowych

Członkowie grupy:

 • Agnieszka Tarnowska
 • Igor Rotberg
 • Anna Orłowska
 

Grupa ds. Promocji
..................................................


Grupa ds. Promocji zajmuje się szeroko pojętą promocją nurty PSR. Wyzwaniem grupy jest wywieranie wpływu społecznego zgodnego
z filozofią PSR poprzez docieranie do liderów opinii publicznej (mediów, przedstawicieli NGOs, liderów opinii)
w celu budowania relacji społecznych opartych na poszanowaniu godności każdego człowieka, a w szczególności postawy nieocenności i społecznego pokoju.

Członkowie grupy:

 • Igor Rotberg
 • Konrad Ciesiołkiewicz
 • Monika Palka
 • Anna Wiechcińska-Szymańska
 • Wanda Paszkiewicz
 • Radosław Cieśluk
 • Agnieszka Szrejter-Łoś
 • Anna Bielecka

Grupa Wydawnicza
..................................................


Do zakresu działań Grupy Wydawniczej należą:

 • Zarządzanie fanpage'em Sekcji PSR PTP na Facebooku
 • Tworzenie strony www Sekcji PSR PTP
 • Tworzenie biblioteki zasobów Sekcji
 • Koordynowanie przygotowywania i publikowanie artykułów na temat nurtu PSR we współpracy z innymi organizacjami
 • Wydawanie publikacji związanych z nurtem PSR

Członkowie grupy:

 • Elwira Chruściel
 • Wanda Paszkiewicz
 • Agnieszka Knap
 

Grupa Integracyjna
..................................................


Celem działań Grupy Integracyjnej jest wspieranie działań podejmowanych przez terapeutów pracujących w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (PSR). Wsparcie odnosić się może zarówno do ich codziennej pracy, jak również działań cyklicznych lub o działaniu długoterminowym – takich jak organizowane przez środowisko konferencje, szkolenia, zjazdy integracyjne itp. Głównym i nadrzędnym celem jest sprawny przepływ informacji w środowisku PSR.

Członkowie grupy:

 • Renata Pająkowska-Górniak
 • Tomasz Majewski
 • Radowsław Cieśluk
 • Elwira Chruściel

Grupa ds. Standardów Pracy w PSR
..................................................

Grupa stworzyła dokument "Standardy pracy w PSR Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (PSR)Polskiego Towarzystwa Psychologicznego" obowiązujący członków Sekcji PSR PTP. Dokument dostępny jest tutaj:

Członkowie grupy:

Grupa ds. Organizacji Konferencji
..................................................


Członkowie grupy odpowiedzialni są za organizowanie konfernecji naukowych Sekcji PSR PTP.

Tymczasem została zorganizowana konferencja w marcu 2017r w Warszawie, pt. "Język w procesie zmiany". Kolejna konferencja planowana jest na jesień 2018 r.

​Członkowie grupy:

 • Małorzata Wincenciak
 • Ewa Podgórska
 • Agnieszka Wolańczyk
 • Agnieszka Tarnowska
 • Igor Rotberg