Jak dołączyć do Sekcji PSR-PTP?

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego powinny spełnić następujące warunki:

  • być członkiem PTP zwyczajnym (może zostać wyłącznie osoba, która ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim) lub nadzwyczajnym (może też zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe).
  • wypełnić deklarację członkowską, a następnie wypełnioną deklarację należy przesłać mailowo (sekcjapsr@gmail.com) i na adres: Stowarzyszenie Niebieska Linia ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa (z dopiskiem: Sekcja PSR PTP). Koniecznie listem zwykłym!
  • drogą mailową (sekcjapsr@gmail.com) razem z deklaracją, przesłać również krótką informacje o sobie – wykształcenie, doświadczenie, związek z PSR, motywacje do przynależności do Sekcji PSR PTP, pomysły na działania w ramach Sekcji PSR PTP itp.

Przypominamy, że działanie w Sekcji PSR PTP wiąże się z realizacją, zadań poszczególnych grup roboczych. Jedna osoba może brać udział w działaniach kilku grup roboczych.

Zapraszamy do dołączenia do Sekcji !