Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zaprasza na  na kolejną, XV Ogólnopolską Konferencję Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, która odbędzie się 18-19 czerwca 2021 r. w formie on-line! 

Z wielką radością i zadowoleniem informujemy, że będzie to pierwsza wspólna Konferencja organizowana razem z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, które organizowało XIV poprzednich edycji. Bardzo się z tego powodu cieszymy!

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) i Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Sekcja PSRPTP) 
pn. „Siła w różnorodności. Konteksty zastosowania PSR” – Online, 18-19 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo/Koleżanki i Koledzy,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich praktyków, teoretyków i pasjonatów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach na XV Ogólnopolską Konferencję Naukową Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, organizowaną przez Polskie Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), oraz Sekcję Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Sekcja PSR PTP). 

 

Motywem przewodnim i tytułem konferencji jest SIŁA W RÓŻNORODNOŚCI. KONTEKSTY ZASTOSOWANIA PSR. Podzielimy się z Wami zastosowaniem Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w różnych kontekstach i obszarach praktyki pomocowej i rozwojowej.

Jak co roku, wykłady i warsztaty poprowadzą znakomici goście. Wśród nich:

prof. Peter de Jong, prof. Frank Thomas, prof. Thorana S. Nelson, prof. Jaseem Koorankot, prof. Bogdan de Barbaro, prof. Jacek Szczepkowski, Luis Alarcon Arias, Magdalena Szutarska, Artur Lewiński, Tomasz Świtek, Adrian Kondraciuk, i wielu innych. 

*Szczegóły na temat wystąpień i warsztatów wkrótce.

 

Tradycją Konferencji jest warsztat przedkonferencyjny. W tym roku 17 czerwca 2021 zapraszamy Was na 2 warsztaty:

·        Magdaleny Łabędź pt. „Zastosowanie PSR w pracy z osobami LGBT+”

·        Franka Thomasa pt. „Superwizja”.

 

KIEDY? Konferencja odbędzie się w formule online, w dniach 18 i 19 czerwca 2021 roku.

KOSZT: Koszt udziału w dwudniowej konferencji wynosi 230 zł. Dla członków PSTTSR i Sekcji PSR PTP cena wynosi 190 zł.

REJESTRACJA: poprzez stronę Konferencji https://www.edukacja.psttsr.pl/

 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg,

prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. Jacek Szczepkowski,

prof. UW – Uniwersytet Warszawski, dr hab. Anna Cierpka,

dr Anna Gulczyńska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Agenda Konferencji:

18 czerwca (piątek)

09:30-10:00 – Otwarcie
10:00-10:45 – Wykład / Magdalena Szutarska, Artur Lewiński
10:45-11:00 – Wieści z Polski: Zajrzyjmy do Pudełek TSR / Jolanta Bylica
11:00-11:45 – Wykład / Tomasz Świtek
11:45-12:00 – Przerwa
12:00-12:45 – Wykład / prof. Peter de Jong
12:45-13:00 – Wieści z Polski: TSR w pracy z dziećmi – uchodźcami / Marta Piegat-Kaczmarczyk
13:00-13:45 – Wykład / Adrian Kondraciuk
13:45-14:00 – Wieści z Polski: Natura śpiewu, głos i TSR / Katarzyna Paterek
14:00-15:00 – Przerwa
15:00-15:45 – Wykład: Założenia vs teoretyczna próżnia – (nie)oczywiste ramy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach / prof. Jacek Szczepkowski
15:45-16:00 – Wieści z Polski: TSR w pracy neonatologa / Justyna Fiałkowska
16:00-16:45 – Wykład: Po co terapeucie postmodernizm w gabinecie? / prof. Bogdan de Barbaro
16:45-16:50 – Wieści z Polski / Daria Abramowicz
16:50-17:00 – Wieści z Polski / Agnieszka Wieliczko
17:00-17.45 – Wykład / prof. Frank Thomas
17:47-18:00 – Podsumowanie pierwszego dnia

 

19 czerwca (sobota):

09:00-09:45 – Wykład / prof. Thorana S. Nelson
09:45-11:45 – Warsztaty – pierwsza sesja
11:45-12:00 – Przerwa
12:00-12:15 – Wieści z Polski: Świat filmu oraz sportu i PSR / Ewa Serwotka
12:15-12:45 – Wykład / prof. Jaseem Koorankot
12:45-13:00 – Wieści z Polski: PSR i psychodietetyka / Aleksandra Bambrowicz Kołakowska
13:00-13:30 – Przerwa
13:30-13:45 – Wieści z Polski: PSR w świecie biznesu / Katarzyna Szałek-Zielińska
13:45-15:45 – Warsztaty – druga sesja
15:45-16:00 – Przerwa
16:00-16:15 – Wieści z Polski / Daria Świderek
16:15-17:00 – Wykład / Luis Alarcon Arias
17:00 – Podsumowanie konferencji i zakończenie

 

Podczas konferencji odbędą się dwie sesje warsztatowe (w obu sesjach będą powtarzać się wszystkie warsztaty), każdy uczestnik może uczestniczyć w dwóch wybranych warsztatach: 

  • ESR – zastosowanie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w szkole podstawowej / Izabela Świętochowska
  • Pomagać z rozmysłem – wykorzystanie PSR w pracy socjalnej / Agata Kuszewska
  • Autoterapia TSR czyli jak wykorzystywać metodę, by wspierać siebie w trudnych sytuacjach życiowych? / Teresa Worobiej
  • PSR w interwencji kryzysowej / Ewa Majchrowska
  • U źródeł krzyku / Izabela Warchoł
  • TSR w edukacji na przykładzie praktycznego zastosowania Metody Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego / Wiesław Mielcarski

II konferencja Naukowa Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
pn. „Obiektywna rzeczywistość subiektywna” – Warszawa, 12-13 października 2018 r.

12-13 października 2018 r. (piątek-sobota) w Warszawie odbyła się II Konferencja Naukowa Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pn. „Obiektywna rzeczywistość subiektywna”. Współorganizatorem wydarzenia była Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a Patronem Merytorycznym – Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Ideą przyświecającą konferencji było zaprezentowanie koncepcji stosowania różnych punktów widzenia, dotyczących opisu rzeczywistości, w pracy z drugim człowiekiem. Zadaniem terapeuty lub osoby pomagającej w tym ponowoczesnym podejściu jest nie tyle docieranie do obiektywnej prawdy, ile sztuka prowadzenia dialogu. Różnice bowiem nie stanowią problemu, lecz wzbogacają i stają się możliwościami, poszerzając opis rzeczywistości. To, co do nas dociera, może być opisane na wiele sposobów. Bazując na założeniach merytorycznych Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, można odwołać się do słów Paula Watzlawicka, który powiedział, że „przekonanie o tym, że własna wizja rzeczywistości jest jedyną rzeczywistością, jest najniebezpieczniejszym ze wszystkich urojeń”.

Zależało nam, aby w trakcie wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi założeniami leżącymi u podstaw podejścia ponowoczesnego. Chcieliśmy, żeby konferencja była przyczynkiem do wzbogacenia indywidualnej perspektywy, własnego rozumienia świata, żeby była możliwością wymiany myśli i dialogu pomiędzy różnymi opisami rzeczywistości i różnymi punktami widzenia.

W konferencji wzięli udział jako prelegenci prof. Bogdan de Barbaro, prof. Paweł Bronowski, Luis Alarcon Arias, dr Rytis Pakrosnis (Litwa), Elliott Connie (USA), dr Ewa Odachowska, Michał Jasiński, dr Sebastian Lizińczyk. Ich wystąpienia mieściły się w czterech obszarach tematycznych: normatywność w terapii i jej wpływ na strategię pomocy psychologicznej, użyteczność diagnozy psychologicznej w pomocy terapeutycznej, semantyka w pracy psychologicznej oraz rola eksperta w pracy psychologicznej.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję do twórczej wymiany doświadczeń podczas dyskusji przy stolikach tematycznych, które koncentrowały się wokół zagadnień terapii online, pytania ,czy TSR jest integracyjny, a także prowadzenia grup w nurcie TSR.

W konferencji oraz warsztacie wzięły udział 43 osoby, które na co dzień pomagają innym ludziom (w ochronie zdrowia, oświacie, pomocy społecznej, obszarze rozwoju osobistego i zawodowego, doradztwie czy zarządzaniu ludźmi), jak i takie, które interesują się psychologicznymi, społecznymi i kulturowymi aspektami rozwoju człowieka, jego tożsamości, możliwości zmiany.

Komitet Organizacyjny:
Luis Alarcon Arias
Małgorzata Wincenciak
Igor Rotberg

Piątek, 12 października 2018
 
9.30 – 10.30 Rejestracja uczestników + kawa
10.30 – 10.45 Powitanie uczestników
10.45 – 11.30 Konstruktywizm i konstrukcjonizm społeczny w psychoterapii wczoraj i dziś, Michał Jasiński, Universitat de Barcelona
11.30 – 12.00 Język i rzeczywistość – pomost i praktyka, Luis Alarcon Arias, Przewodniczący Sekcji PSR PTP
12.00 – 12.45 Rola psychologa we wspieraniu ruchów samopomocowych osób z doświadczeniem choroby psychicznej, prof. Paweł Bronowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej
12.45 – 13.45 Przerwa na lunch
13.45 – 14.30 Czy terapeuta wie, co jest dobre dla pacjenta?, prof. Bogdan de Barbaro, Uniwersytet Jagielloński
14.30 – 15.00 Przerwa na kawę
15.00 – 17.00 Sztuka pozyskiwania przydatnych odpowiedzi, Elliott Connie, USA (online)
20.00 Impreza integracyjna

Sobota, 13 października 2018

8.45 – kawa
9.00 – 9.45 Jakość narracji a jakość życia. Od treści do nadania sensu, dr Ewa Odachowska, APS / Uniwersytet SWPS
9.45 – 11.00 Doświadczenia zastosowania TSR w pracy z osobami osadzonymi w zakładzie karnym, kpt. dr Sebastian Lizińczyk, Centralny Zarząd Służby Więziennej, wraz z wychowawcami z zakładów karnych
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 – 12.30 Kuźnia Rozwiązań – moderowane stoliki tematyczne
12.30 – 12.40 Przerwa techniczna
12.40 – 13.25 Skomputeryzowany program samopomocy skoncentrowany na rozwiązaniach: rozwój i demonstracja, doc. dr Rytis Pakrosnis, Vytautas Magnus University, Litwa
13.25 – 14.15 Podsumowanie konferencji i losowanie nagród w konkursie
 
Niedziela, 14 października 2018
9.00 – 15.00 Warsztat pokonferencyjny: Zamęt dotyczący celów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach: pomysły i narzędzia służące do współkonstruowania przydatnych celów terapeutycznych. Prowadzenie: doc. dr Rytis Pakrosnis, Vytautas Magnus University, Litwa.
12.00 – 12.30 Przerwa na kawę

I konferencja Naukowa Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
pn. „Język w procesie zmiany” – Warszawa, 24-25 marca 2017 r.

24-25 marca 2017 r. (piątek-sobota) w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach pn. „Język w procesie zmiany”. Organizatorem wydarzenia była Sekcja Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Ideą przyświecającą konferencji było zaprezentowanie szczególnej funkcji języka w procesie zmiany człowieka. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w swoich założeniach odwołuje się do konstrukcjonizmu społecznego – kierunku zajmującego się społecznymi i językowymi uwarunkowaniami oraz ograniczeniami naszego poznania. W tym ujęciu język bardziej tworzy rzeczywistość niż ją jedynie opisuje. Rzeczywistość konstruowana jest więc przez dyskursy i wspólne działania.

Konferencja „Język w procesie zmiany” była poświęcona funkcji języka, jego wpływom na tworzenie rzeczywistości, na zmiany zachodzące w ludziach. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli możliwość m. in. zapoznania się z funkcją języka zarówno w psychoterapii, jak i w życiu codziennym, z jego kulturowymi kontekstami oraz konsekwencjami w wymiarze indywidualnym i społecznym przyjętego paradygmatu dotyczącego tworzenia rzeczywistości poprzez język.

Piątek, 24 marca 2017

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.45 Powitanie uczestników i wykład: Luis Alarcon Arias, Przewodniczący Sekcji PSR PTP
10.45 – 11.30 Wykład Ewelina Bazyluk, Katarzyna Wielguszewska, Sekcja PSR PTP, Prezentacja wyników badania
11.30 – 12.00 Przerwa na kawę
12.00 – 13.30 Warsztaty²
13.30 – 14.30 Przerwa na lunch
14.30 – 16.00 Warsztaty
16.00 – 16.15 Przerwa na kawę
16.15 – 17.00 Wykład prof. Bogdan de Barbaro, UJ, Język władzy – język walki – język dialogu. Namysł nad tym, po co mówimy

Sobota, 25 marca 2017

9.00 – 10.00 Wykład mgr Ewa Podgórska, mgr Tomasz Majewski, Zastosowanie PSR w pracy z osobami stosującymi przemoc
10.00 – 10.45 Wykład prof. Włodzimierz Gruszczyński, Instytut Języka Polskiego PAN, o specyficznych zastosowaniach języka polityki
10.45 – 11.15 Przerwa na kawę
11.15 – 12.00 Wykład dr Lidia Puchalska, Skuteczność Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach u pacjentów po udarze mózgu – prezentacja wyników badania
12.00 – 12.45 Wykład dr Iwona Zielińska, APS, Kto jest świętym a kto dewiantem? O społecznym konstruowaniu rzeczywistości
12.45 – 13.00 Podsumowanie konferencji i losowanie nagród w konkursie.