Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zaprasza na  na kolejną, XV Ogólnopolską Konferencję Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, która odbędzie się 18-19 czerwca 2021 r. w formie on-line! Już dziś zachęcamy do rezerwowania miejsca w kalendarzach na to wydarzenie!

Z wielką radością i zadowoleniem informujemy, że będzie to pierwsza wspólna Konferencja organizowana razem z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, które organizowało XIV poprzednich edycji. Bardzo się z tego powodu cieszymy!

Konferencja będzie poprzedzona warsztatem przedkonferencyjnym, w dniu 17 czerwca 2021 r. W tym roku tematem przewodnim będzie różnorodność i wielość kontekstów stosowania PSR.

Więcej informacji już wkrótce!

II konferencja Naukowa Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
pn. „Obiektywna rzeczywistość subiektywna” – Warszawa, 12-13 października 2018 r.

12-13 października 2018 r. (piątek-sobota) w Warszawie odbyła się II Konferencja Naukowa Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pn. „Obiektywna rzeczywistość subiektywna”. Współorganizatorem wydarzenia była Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a Patronem Merytorycznym – Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Ideą przyświecającą konferencji było zaprezentowanie koncepcji stosowania różnych punktów widzenia, dotyczących opisu rzeczywistości, w pracy z drugim człowiekiem. Zadaniem terapeuty lub osoby pomagającej w tym ponowoczesnym podejściu jest nie tyle docieranie do obiektywnej prawdy, ile sztuka prowadzenia dialogu. Różnice bowiem nie stanowią problemu, lecz wzbogacają i stają się możliwościami, poszerzając opis rzeczywistości. To, co do nas dociera, może być opisane na wiele sposobów. Bazując na założeniach merytorycznych Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, można odwołać się do słów Paula Watzlawicka, który powiedział, że „przekonanie o tym, że własna wizja rzeczywistości jest jedyną rzeczywistością, jest najniebezpieczniejszym ze wszystkich urojeń”.

Zależało nam, aby w trakcie wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi założeniami leżącymi u podstaw podejścia ponowoczesnego. Chcieliśmy, żeby konferencja była przyczynkiem do wzbogacenia indywidualnej perspektywy, własnego rozumienia świata, żeby była możliwością wymiany myśli i dialogu pomiędzy różnymi opisami rzeczywistości i różnymi punktami widzenia.

W konferencji wzięli udział jako prelegenci prof. Bogdan de Barbaro, prof. Paweł Bronowski, Luis Alarcon Arias, dr Rytis Pakrosnis (Litwa), Elliott Connie (USA), dr Ewa Odachowska, Michał Jasiński, dr Sebastian Lizińczyk. Ich wystąpienia mieściły się w czterech obszarach tematycznych: normatywność w terapii i jej wpływ na strategię pomocy psychologicznej, użyteczność diagnozy psychologicznej w pomocy terapeutycznej, semantyka w pracy psychologicznej oraz rola eksperta w pracy psychologicznej.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję do twórczej wymiany doświadczeń podczas dyskusji przy stolikach tematycznych, które koncentrowały się wokół zagadnień terapii online, pytania ,czy TSR jest integracyjny, a także prowadzenia grup w nurcie TSR.

W konferencji oraz warsztacie wzięły udział 43 osoby, które na co dzień pomagają innym ludziom (w ochronie zdrowia, oświacie, pomocy społecznej, obszarze rozwoju osobistego i zawodowego, doradztwie czy zarządzaniu ludźmi), jak i takie, które interesują się psychologicznymi, społecznymi i kulturowymi aspektami rozwoju człowieka, jego tożsamości, możliwości zmiany.

Komitet Organizacyjny:
Luis Alarcon Arias
Małgorzata Wincenciak
Igor Rotberg

Piątek, 12 października 2018
 
9.30 – 10.30 Rejestracja uczestników + kawa
10.30 – 10.45 Powitanie uczestników
10.45 – 11.30 Konstruktywizm i konstrukcjonizm społeczny w psychoterapii wczoraj i dziś, Michał Jasiński, Universitat de Barcelona
11.30 – 12.00 Język i rzeczywistość – pomost i praktyka, Luis Alarcon Arias, Przewodniczący Sekcji PSR PTP
12.00 – 12.45 Rola psychologa we wspieraniu ruchów samopomocowych osób z doświadczeniem choroby psychicznej, prof. Paweł Bronowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej
12.45 – 13.45 Przerwa na lunch
13.45 – 14.30 Czy terapeuta wie, co jest dobre dla pacjenta?, prof. Bogdan de Barbaro, Uniwersytet Jagielloński
14.30 – 15.00 Przerwa na kawę
15.00 – 17.00 Sztuka pozyskiwania przydatnych odpowiedzi, Elliott Connie, USA (online)
20.00 Impreza integracyjna

Sobota, 13 października 2018

8.45 – kawa
9.00 – 9.45 Jakość narracji a jakość życia. Od treści do nadania sensu, dr Ewa Odachowska, APS / Uniwersytet SWPS
9.45 – 11.00 Doświadczenia zastosowania TSR w pracy z osobami osadzonymi w zakładzie karnym, kpt. dr Sebastian Lizińczyk, Centralny Zarząd Służby Więziennej, wraz z wychowawcami z zakładów karnych
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 – 12.30 Kuźnia Rozwiązań – moderowane stoliki tematyczne
12.30 – 12.40 Przerwa techniczna
12.40 – 13.25 Skomputeryzowany program samopomocy skoncentrowany na rozwiązaniach: rozwój i demonstracja, doc. dr Rytis Pakrosnis, Vytautas Magnus University, Litwa
13.25 – 14.15 Podsumowanie konferencji i losowanie nagród w konkursie
 
Niedziela, 14 października 2018
9.00 – 15.00 Warsztat pokonferencyjny: Zamęt dotyczący celów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach: pomysły i narzędzia służące do współkonstruowania przydatnych celów terapeutycznych. Prowadzenie: doc. dr Rytis Pakrosnis, Vytautas Magnus University, Litwa.
12.00 – 12.30 Przerwa na kawę

I konferencja Naukowa Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
pn. „Język w procesie zmiany” – Warszawa, 24-25 marca 2017 r.

24-25 marca 2017 r. (piątek-sobota) w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach pn. „Język w procesie zmiany”. Organizatorem wydarzenia była Sekcja Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Ideą przyświecającą konferencji było zaprezentowanie szczególnej funkcji języka w procesie zmiany człowieka. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w swoich założeniach odwołuje się do konstrukcjonizmu społecznego – kierunku zajmującego się społecznymi i językowymi uwarunkowaniami oraz ograniczeniami naszego poznania. W tym ujęciu język bardziej tworzy rzeczywistość niż ją jedynie opisuje. Rzeczywistość konstruowana jest więc przez dyskursy i wspólne działania.

Konferencja „Język w procesie zmiany” była poświęcona funkcji języka, jego wpływom na tworzenie rzeczywistości, na zmiany zachodzące w ludziach. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli możliwość m. in. zapoznania się z funkcją języka zarówno w psychoterapii, jak i w życiu codziennym, z jego kulturowymi kontekstami oraz konsekwencjami w wymiarze indywidualnym i społecznym przyjętego paradygmatu dotyczącego tworzenia rzeczywistości poprzez język.

Piątek, 24 marca 2017

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.45 Powitanie uczestników i wykład: Luis Alarcon Arias, Przewodniczący Sekcji PSR PTP
10.45 – 11.30 Wykład Ewelina Bazyluk, Katarzyna Wielguszewska, Sekcja PSR PTP, Prezentacja wyników badania
11.30 – 12.00 Przerwa na kawę
12.00 – 13.30 Warsztaty²
13.30 – 14.30 Przerwa na lunch
14.30 – 16.00 Warsztaty
16.00 – 16.15 Przerwa na kawę
16.15 – 17.00 Wykład prof. Bogdan de Barbaro, UJ, Język władzy – język walki – język dialogu. Namysł nad tym, po co mówimy

Sobota, 25 marca 2017

9.00 – 10.00 Wykład mgr Ewa Podgórska, mgr Tomasz Majewski, Zastosowanie PSR w pracy z osobami stosującymi przemoc
10.00 – 10.45 Wykład prof. Włodzimierz Gruszczyński, Instytut Języka Polskiego PAN, o specyficznych zastosowaniach języka polityki
10.45 – 11.15 Przerwa na kawę
11.15 – 12.00 Wykład dr Lidia Puchalska, Skuteczność Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach u pacjentów po udarze mózgu – prezentacja wyników badania
12.00 – 12.45 Wykład dr Iwona Zielińska, APS, Kto jest świętym a kto dewiantem? O społecznym konstruowaniu rzeczywistości
12.45 – 13.00 Podsumowanie konferencji i losowanie nagród w konkursie.