Partnerzy Sekcji PSR-PTP

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)

https://www.psttsr.pl/ 

 

5 sierpnia 2020r. odbyło się pierwsze spotkanie Zarządów Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) i Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Sekcja PSR-PTP). W spotkaniu uczestniczyli: Ewa Podgórska, Adrian Kondraciuk, Luis Alarcon Arias (Sekcja PSR-PTP) oraz Sylwia Moch-Piątek, Magdalena Szutarska i Artur Lewiński (PSTTSR).

Jego efektem było podpisanie porozumienia i rozpoczęcie współpracy na rzecz rozwoju nurtu i wzmacniania środowiska specjalistów pracujących w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach w Polsce.

OŚWIADCZENIE O WSPÓŁPRACY